ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

Poziv na Dask-Dogay Photography Contest 2011

Turski foto savez poziva sve zainteresovane fotografe da se prijave za trodnevni foto natječaj u turskim gradovima Igneada i Demirkoy.

Organizatori snose troškove šmještaja i LOKALNOG transporta za 3 fotografa/fotografkinje iz AUFBiH. Let do turske i put do navedenih gradova organizator, nažalost, nije u prilici platiti.

Svi zainteresovani se mogu javiti gospođi Suderin Murat na adresu [email protected].

Pozivnicu skinite OVDJE


KONKURS ZA međunarodna FIAP umjetnička zvanja

Asocijacija za umjetničku fotografiju u BiH obavještava sve članove, koji su ispunili uslove za sticanje nekog od FIAP-ovih zvanja, da pripreme prijavu i kolekciju radova najkasnije do 31. marta 2011. godine.

Kandidat treba da pripremi:

1. Popunjene FIAP obrazace A, B, C, D, E i F (mogu se dobiti e mailom ili putem pošte).

2. Kolekciju izabranih radova

3. Jednu fotografiju kandidata formata 2.7 x 3.4 cm

4. Uplata za FIAP taksu i troskove transfera novca:

– za AFIAP zvanje iznosi 115 € (ili protuvrijednost u KM).

– za EFIAP zvanje iznosi   65 € (ili protuvrijednost u KM).

AUF BiH vrši zajedničku uplatu sredstava u FIAP trezor i zajedničko slanje radova i dokumentacije. Za sve detaljne informacije obratite se na telefon 065 535693  koordinatora za saradnju sa FIAP-om – FIAP liaison officer-a Prole  Dragana , KMF AUFBiH , AFIAP.


Obavještenja

Na osnovu zaključaka Skupštine AUFBiH održane u Prozoru 02. novembra 2010. godine, te na osnovu raspisa upućenog članovima skupštine u vezi dogradnje Pravilnika o izložbama i zvanjima, na osnovu prijedloga većine članova usvojeni su sljedeći tekstovi Pravilnika

Pravilnik o zvanjima

Pravilnik o izložbama

Na osnovu zaključaka Skupštine AUFBiH održane u Prozoru 02. novembra 2010. godine, te na osnovu raspisa upućenog članovima u vezi prihvatanja obaveza obavljanja funkcija u Upravnom odboru  po zauženjima i poslovima, te na osnovu iskazanog pojedinačnog interesa članova AUF BiH vezano za obavljanje pojedinih poslova u Upravnom odbor imenuju se sljedeći članovi.

Mujanović Mirsad, koordinator za zvanja
Skenderija Siniša
, koordinator za izložbu Foto BiH
Prole Dragan,
koordinator za saradnju sa FIAP-om (FIAP lising officer)
Kašćelan Milorad
, korodinator BH kolekcija
Šljivo Husein,
web adminitracija
Kapetanović Imrana,
press komunikacija

Ostali poslovi dok se ne prijave kandidati vršit će kao i do sada ostali članovi Upravnog odbora.

Obavještavmo sve članove koji su ispunili uslove za dodijelu zvanja da po Pravilniku svi oni koji su do 31.12.2010. g stekli uslove po starom Pravilniku, mogu poslati aplikacije za dodijelu zvanja.Rok za prijave je 15. maj 2011. godine. Koordinaciju prijava za zvanja vrši koordinator Mujanović Mirsad.

Predsjednik :

Božanović Ozren


Propozicije izložbe “Fotografija mladih 2011”

PROPOZICIJE
izložbe “Fotografija mladih 2011”

Pravo učešća imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola, članovi klubova, grupa i sekcija čije godine starosti ne prelaze 21 godinu.
Tema izložbe je:
a) slobodna.
b) pozitivna ekologija.
Za žiriranje se formiraju dvije grupe:
a) mladi do 16 godina starosti
b) mladi od 16-21 godine
Prispjeli radovi moraju biti fotografije (zapis slike sa objektivom uz pomoć senzitiviteta na svijetlost) koje ujedno i moraju biti  autorski rad.
Radovi koji ne budu ispunjavali uvjete natječaja neće biti žirirani.
Prihvatit ćemo samo fotografije u digitalnom obliku snimljene na CD. Svaki autor može poslati maksimum ćetiri (4) fotografija (kolor, crno-bijele ili kombinirano) po dvije za svaku temu.
Fotografije moraju biti u  rezoluciji (300 dpi, duža strana minimum 2400 piksela, jpeg format, kompresija 10).
Ispod svake fotografije treba pisati ime i prezime autora,  i naziv fotografije. Ukoliko se šalje CD više autora ili samo jednog autora, na CD treba snimiti folder sa imenom i prezimenom autora i godinom rođenja za svakog autora. U folderu ispod svake fotografije treba da piše ime i prezime autora i naziv fotografije.
Najbolje fotografije predstavljatće BiH na Svjetskoj izložbi fotografije mladih.
Radove je potrebno dostaviti do 25. marta 2011. godine na adresu : Asocijacija za umjetničku fotografiju BiH, Šeste bosanske 4, 75000 Tuzla.
Izložba se organizuje u saradnji sa Udruženjem za naučno tehnički odgoj mladih u BiH i  Udruženjem srednjih stručnih i tehničkih škola BiH.


Izložba fotografija “FotoBiH 2011”

Obavještavamo sve članove da je otvoren konkurs za izložbu godišnje produkcije bosanskohercegovačke fotografije pod nazivom “FotoBiH 2011”. Rok za slanje radova u elektronskoj formi je 28. mart 2011. godine.

Propozicije izložbe fotografija “FotoBiH 2011”

Prijavnica “Foto BiH 2011”