ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

Foto konkurs “Novi Travnik – Moj grad”

Pravo učešća imaju ljudi iz cijelog svijeta, samo je bitno da imaju fotografije na temu Novi Travnik.

Teme izložbe su:
a) GRAD (tema je slobodna: portreti, life, ulice, ruralna okolina, zanimljivi događaji itd.)
b) Kulturno-historijsko naslijeđe Novog Travnika (pošto iz dana u dan Novi Travnik dobija sve više nacionalni spomenika, mi to moramo da zabilježimo, to najbolje radimo pomoću foto aparata. Što se ne zapiše to se i zaboravi, a šta se zaboravi kao da i nije postojalo)
c) Prirodno-historijsko naslijeđe Novog Travnika (svi znamo da je Grad Mladosti poznat po starom hrastu, Novi Travnik ima par preljepih planina, na kojima rastu preljepe biljke i životinje, tema može da bude i naša Jaglenica i Grlonica, na vama je, izaberite po šest za svaku temu)

“VIDEO KONKURS Novi Travnik – Moj grad”

Pravo učešća imaju ljudi iz cijelog svijeta, samo je bitno da imaju video na temu Novi Travnik.
Cilj ovog takmičenja je da ljudi cijelog svijeta što bolje prestave Novi Travnik nama i cijelom svijetu.
Učesnici takmičenja se pozivaju da dostave video u vezi sa sljedećom temom:
Novi Travnik – Moj grad (kratki dokumentarni film ili turistička razglednica Novog Travnika)
Pravilo učešća je jedostavno: Napravite video, u trajanju od 5 min. do 30 min., na bosanskom jeziku (ili subtitlom na bosanskom jeziku) i snimite ih na CD ili DVD, sa oznakom “Novi Travnik – Moj grad “. Podržavamo kreativnost i dobar smisao za humor. Prijavite vaš video tako što ćete ga snimiti na CD ili DVD i pupuniti prijavnicu Video konkurs Novi Travnik – Moj grad. Prijavnicu slati elektronski na CD-u i printano u koverti sa CD-om

Propozicije
Prijava foto

Prijava video


Odluka Umjetničkog savjeta o dodijeli zvanja

Umjetnički savjet Asocijacije za umjetničku fotografiju u BiH  na sjednici održanoj 11. juna 2011. godine u Zenici, razmatrao je prispjele zahtjeve za dodjelu zvanja, a prema Statutu AUF BiH, te Pravilniku o dodijeli zvanja i Pravilniku o učešću na izložbama i donio sljedeću

ODLUKU

Dodjeljuje se zvanje majstora fotografije AUFBiH :

Mujanović Mirsadu iz Travnika

Dodjeljuje se zvanje kandidat majstora fotografije AUFBiH sljedećim kandidatima :

Šljivi Huseinu, iz Prozora,
Čolaković Erolu
iz Sarajeva,
Skenderiji Siniš
i iz Viteza

Dodjeljuje se zvanje fotograf I klase AUFBiH sljedećim kandidatima :

Kalčo Vildani,  Vitez
Mucović Predragu
, Trebinje
Borović Muhamedu
, Sarajevo
Muslimović Enisu, NoviTravnik
Huskić Senadu, Tuzla
Pavlić Davoru, Tuzla
Adžaip Mirku, Travnik

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te imenovani stiču pravo da uz svoje ime i prezime stave i naziv zvanja. Uručivanje plaketa i diploma izvršit će se na prigodnoj svečanosti.

Predsjednik Umjetničkog savjeta :

Jašarević Murat, MF AUFBiH, AFIAP,s.r.


FotoBiH – Zenica 2011

Obavještavamo sve ćlanove i zainteresovane da će se otvaranje prve ovogodišnje izložbe bosanskohercegovačke fotografije pod nazivom “FOTOBiH Zenica 2011” održati u Muzeju grada Zenica u Zenici u srijedu 15. juna 2011. godine sa početkom u 19 sati.
Selekciju radova izvršio je žiri u sastavu Jašarević Murat, MFAUFBiH, AFIAP, Talić Esad, fotograf I klase i Doglod Mehmed, fotograf I klase.
Prvu nagradu za kolekciju osvojio je Borović Muhamed, a za fotografiju Ema Mujanović. Drugu nagradu za kolekciju Skenderija Siniša, a za fotografiju Gavrić Karlo. dok je treća nagrada za kolekciju pripala Jelić Željku,a za fotografijuMilosavljević Dejanu. Pohvale za kolekciju dobili su Žunić Željko i Mujanović Mirsad,  a za fotografiju Kašćelan Milorad, Selaković Dejan i Prole Dragan.

Katalog FoToBiH Zenica 2011.pdf


26th FIAP Projected Images Biennal

Obavještavamo  zainteresovane autore da je dostava radova za FIAP – ov 26. Bienale projektovane slike, koji se ove godine održava u Antverpenu (Belgija), do 15. 06. 2011. godine.
Kolekciju AUFBiH na pomenutom Bienalu predstavljaće 20 kolor fotografija ( jedan autor može biti zastupljen maksimalno sa dva rada ).
Kolekcija mora biti koherentna, kako sa stanovišta inspiracije i koncepcije tako i u pogledu same realizacije i prezentacije.
Kako bi izbor kolekcije bio bolji i kvalitetniji, ostavljamo autorima 3 teme na koje mogu dostaviti po 2 rada maksimalno.

Teme su:    a) Portret                b) Life            c) Detalj

Radovi u kolor tehnici dostavljaju se na CD-u u JPG formatu, rezolucija 72 dpi, duža strana mora biti 2400 pixela, kvalitet 10.
Nazivi radova trebaju biti na engleskom jeziku.
Svi autori čiji radovi budu izabrani u kolekciju AUFBiH dobiće CD –katalog Bienala.

Troškove kotizacije za Bienale i troškove slanja radova snosi AUFBiH.

Radovi se dostavljaju na adresu:

Milorad Kašćelan(Univerzitetski foto kino klub)Bana Milosavljevića 20
78 000 Banja Luka

Koordinator BH kolekcija

Milorad Kašćelan, KMF AUFBiH, AFIAP