ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

Kolekcije BiH na Biennal-ima FIAP-a

Na osnovu konkursa FIAP-a izabrane su kolekcije fotografija koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na sljedećim Biennal-ima :

16 Nature Biennal – projected and print images

31 Black and White Biennal

34 Youth Print Biennal (do 16 godina starosti)

34 Youth Print Biennal (do 21 godine starosti)


Izložba fotografija “FoToBiH 2012”

Obavještavamo sve članove da je otvoren konkurs za izložbu godišnje produkcije bosanskohercegovačke fotografije pod nazivom “FotoBiH 2012” kao i proglašenja najboljeg autora i najbolje fotografije za 2012. Rok za slanje radova u elektronskoj formi je 05. mart 2012. godine. Detaljne informacije date su u propozicijama izložbe.

Propozicije izložbe FoToBiH 2012.pdf

Prijavni obrazac. xls


Obavještenje o učlanjivanju

Obavještavamo sve zainteresovane fotografe i članove AUF BiH da je započeo ciklus učlanjivanja u AUF BiH po novim odlukama. Cijena godišnje članarine je 20 KM i uplata se vrši organizovano puten klubova i foto grupa ili pojedinačno. Uplate se vrše na žiro račun broj 1941041066600115 kod Pro Credit banka Filijala Tuzla. Po novoj odluci članarina važi od dana učlanjivanja godinu dana.
Svaki član dužan je dostaviti pojedinačno ili putem kluba podatke i to ime i prezime, adresu, telefon, e- mail obzirom da će se voditi evidencija o članstvu na web sajtu. (podatke poslati na e mail [email protected]).
Član može dobiti člansku kartu koja se izdaje na neodređeno vrijeme. Cijena članske karte je 7 KM sa poštarinom i uplaćuje se na žiro račun AUFBiH. Zainteresovani treba da pošalju svoju fotografiju na e mail : [email protected].
Izdavanje PRESS kartica vrši se prema Pravilniku o izdavanju PRESS kartice. Članovi koji su ispunili uslov za PRESS karticu treba da pošalju fotografiju na e mail : [email protected] i da na žiro račun AUFBiH uplate 30 KM. Kartica se izdaje na period od tri godine.