ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

KONKURS ZA međunarodna FIAP umjetnička zvanja

LOGO FIAP _resizeAsocijacija za umjetničku fotografiju u BiH obavještava sve članove,koji su ispunili uslove za sticanje nekog od FIAP-ovih zvanja,da pripreme prijavu i kolekciju radova najkasnije do 31. maja 2016. godine.
Kandidat treba da pripremi:
1. Popunjene FIAP obrazace A, B, C
2. Kolekciju izabranih radova na CD-u
3. Jednu fotografiju kandidata formata 2.7×3.4 cm
4. Uplata za FIAP taksu i troškove transfera novca:
– za AFIAP zvanje iznosi 240 KM
– za EFIAP zvanje iznosi 130 KM
Uplata se vrši u KM valuti na žiro račun AUFBiH.
AUF BiH vrši zajedničku uplatu sredstava u FIAP trezor i zajedničko slanje radova i dokumentacije.
Za detaljne informacije obratite se na  tel. 065 535 693
Koordinator za saradnju sa FIAP-om – FIAP liaison officer
Dragan Prole , MF AUFBiH , EFIAP/p


in memoriam – alija akšamija

alija_aksamija_ajb_mainObaveštavamo članove da je u 98. godini života preminuo jedan od najvećih fotografa umjetnika na našim prostorima Akšamija Alija. Rođen je u Rogatici gje je proveo djetinstvo, da bi fotografski zanat izučio ukod sarajevskog fotografa Jovića, a fotografsku radnju otvorio u Višegradu gdje se uključio u rad Foto kino kluba Višegrad. U ovom gradu nastale su i njegove antologijske fotografije, ali i fotografija “Dva turbana” koja je nagrađivana i pohvaljivana na većini međunarodnih izložbi, a pogotovo izložbi na bivšem jugoslavenskom prostoru. Posebno je značajan njegov ciklus fotografija nobelovca Ive Andrića snimljen kraj višegradskog mosta, kao i ciklus fotografija ljudi “u prolazu” rađen skoro dvadesetak godina. Za svoj rad u umjetničkoj fotografiji Alija Akšamija dobitnik je svih priznanja Foto saveza BiH i nosilac zvanja kandidat majstora fotografije, kao i većine priznanja Narodne tehnike BiH. 2008. godine dobio je evropsku nagradu za životno djelo asocijacije profesionalnih fotografa. Odlaskom Alije Akšamije otišao je najznačajniji poslanik fotografije sa ovih prostora, čovjek čija se skromnost i veličina ne mogu opisati.