ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

FIAP Bienale u 2012 godini

Napominjemo sve zainteresovane da se približio rok za slanje fotografija za FIAP Bienale u 2012. godini

16th FIAP Nature Biennal 2012 (rok 10.01.2012) – propozicije

31st FIAP Black and White Biennal 2012 (rok 25.01.2012) – propozicije


Najbolja fotografija Bosne i Hercegovine za 2011. godinu


Na osnovu žiriranja šesnaest članova žirija godišnje izložbe FotoBiH, a po završetku svih izložbi fotografija za Najbolju fotografiju Bosne i Hercegovine u 2011. godini proglašena je fotografija Mirsada Mujanovića  “Oda slobodi”,  majstora umjetničke fotografije i međunarodnog majstora fotografije (AFIAP).


Saopštenje Upravnog odbora AUFBiH

Upravni odbor AUF BiH na sjednici održanoj 18. decembra 2011. godine u Travniku razmatrao je dopis Foto saveza Srbije i prijavu po saznanju, protiv autora Huseina Šljive, kandidat majstora fotografije, AFIAP, člana Foto kluba Tuzla o korištenju fotografija koje nisu njegovo autorsko djelo te objavljivanju istih pod svojim imenom.
Nakon provedenog postupka u matičnom klubu i izjašnjavanju autora Šljive Huseina o ovim saznanjima Upravni  odbor AUFBiH donio je sljedeću odluku :
– Nesporno je utvrđeno da je Šljivo Husein koristio fotografije drugih autora te ih objavljivao pod svojim imenom te je  ovim postupkom prekršio je Statut AUFBiH,  te se na osnovu člana 13. Statuta briše iz članstva ove organizacije na neodređeno vrijeme
– Šljivi Huseinu oduzimaju se sva zvanja stečena u AUFBiH kao i nagrade dobivene na izložbama u Bosni i  Hercegovini
– Na osnovu Statuta Međunarodne asocijacije za umjetničku fotografiju (FIAP-a) AUF BiH će pokrenut  postupak za oduzimanje međunarodnog zvanja AFIAP
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Izložba fotografija “Staze,lica,predjeli”

Foto klub Fot Travnik poziva sve zainteresovane na otvaranje  izložbe fotografija sa tradicionalnog travničkog safarija pod nazivom “Staze, lica , predjeli” (Travnik – Sarajevo – Višegrad) koja će se održati u nedjelju 18. decembra 2011. godine u prostorijama Zavičajnog muzeja Travnik.  Otvaranje izložbe predviđeno je za 11,00 časova.
Prvu nagradu za kolekciju osvojio je Dragan Prole, a za fotografiju Mirsad Mujanović. Drugu nagradu za kolekciju osvojila  je Ema Mujanović, a za fotografiju Saša Janjušić, dok je treća nagrada za kolekciju pripala je Đorđević Bobanu,, a za fotografiju Siniši Skenderiji. Pohvale za kolekciju dobili su Muhamed Borović, Milorad Kašćelan, Željko Jelić, Sanjin Fajić i Željko Popović.
U okviru otvaranja predviđena je projekcija fotografija – Foto safarija Prozor Rama 2011.

Katalog “Staze, lica, predjeli” – pdf
Katalog “Foto safari “Prozor Rama 2011” – pdf


Izložbe fotografija Foto kino kluba Doboj

Foto kino klub Doboj poziva sve zainteresovane na otvaranje Treće klupske izložbe fotografija koja će se održati u srijedu 07. decembra 2011. godine u Umjetničkoj galeriji Centra za obrazovanje i kulturu Doboj.  Otvaranje izložbe predviđeno je za 18,00 časova.
U okviru otvaranja predviđena je projekcija fotografija Foto safarija DOBOJ 2011.

Katalog Foto safari Doboj 2011 pdf