ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

Konkurs za dodijelu zvanja AUFBiH za 2013.g.

Obavještavamo sve članove koji su ispunili uslove za dodjelu zvanja fotografa prve klase, kandidat majstora i majstora fotografije da aplikacije za zvanja mogu predati do 15.05.2013.  godini koordinatoru za dodjelu zvanja Mujanović Mirsadu na sljedeću adresu : Mujanović Mirsad, Tvornička 12 c, 72270  Travnik.
Detaljna uputstva o potrebnoj dokumentaciji se mogu pročitati na službenoj stranici AUFBIHa :

https://fotobih.ba/wp-content/uploads/2011/03/Pravilnik-o-zvanjima.pdf

Taksa za dodjelu zvanja za fotografa prve klase je 20 KM, dok je za KMF i MF 50 KM i uplaćuje se na žiro račun AUFBiH.
Kopiju uplatnice priložiti uz kolekciju. Prihodom od takse pokrivaju se troškovi izrade plaketa i diploma, te troškovi održavanja sastanka Umjetničkog savjeta. Nepotpune aplikacije neće se uzimati u razmatranje za zvanja.


Foto konkurs EXYU 2013

Foto klub Apolo iz Kragujevca organizator je izložbe fotografija EXYU 2013. Detaljnije propozicije mogu se preuzeti na http://fotoramafest.com/konkurs/. Rok za prijem foto radova je 31.05.2013.g.


Samostalna izložba fotografija Roberta Andrejaša u Tuzli

Pozivam,o sve zainteresovane da prisustvuju otvaranju samostalne izložbe fotografija Roberta Andrejaša, kandidat majstora fotografije AUFBiH, člana Foto kino kluba Tuzla pod nazivom “Portret grada Šibenika”. Ovo je druga izložba ovog autora iz mediteranskog ciklusa, a izloženo je 229 fotografija u monohrom tehnici. Otvaranje izložbe je predviđeno za četvrtak 11.04.2013. godine u 19 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Izložba je otvorena do 25.04.2013. godine

Katalog izložbe


25th FIAP Colour Print Biennial

Obavještavamo  zainteresovane autore da je dostava radova za FIAP – ov 25. KOLOR PRINT BIJENALE, koji se ove godine održava u Buenos Airesu (Argentina), do 30. 04. 2013. godine.
Kolekciju AUFBiH na pomenutom Bijenalu predstavljaće 10 printanih kolor fotografija (jedan autor može biti zastupljen maksimalno sa jednim radom). Kolekcija mora biti koherentna, kako sa stanovišta inspiracije i koncepcije tako i u pogledu same realizacije i prezentacije.
Kako bi izbor kolekcije bio bolji i kvalitetniji, ostavljamo autorima mogućnost da dostave maksimalno 3 fotografije na temu:  PEJZAŽ. Radovi u kolor tehnici dostavljaju se na CD-u u JPG formatu, rezolucija 300 dpi, duža strana treba biti 40 centimetara, kvalitet 12. Nazivi radova trebaju biti na engleskom jeziku.Mole se autori da ne dostavljaju radove koji su već bili u Kolekcijama AUFBiH na prethodnim Bijenalima.
Svi autori čiji radovi budu izabrani u kolekciju AUFBiH dobiće printani katalog Bijenala (format 21x21cm). Troškove kotizacije za Bijenale kao i troškove printanja i slanja radova snosi AUFBiH.
Radovi na CD-u se dostavljaju na adresu:
Milorad Kašćelan(Univerzitetski foto kino klub),Bana Milosavljevića 20
78 000 Banja Luka


Kolekcija AUFBiH – 27th FIAP PI Biennial

Od dostavljenog materijala za 27th FIAP PI Biennial zbog koherentnosti izabrana je kolekcija na temu LIFE. Zahvaljujem se svim autorima koji su dostavili svoje fotografije, a onima čiji radovi nisu ušli u sastav ove kolekcije želim više sreće drugi put.

Koordinator kolekcija AUFBiH,Milorad Kašćelan, MF AUFBiH, EFIAP

Spisak autora i fotografija za 27 PI FIAP Biennal