ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

KONKURS ZA DODJELU ZVANJA AUFBIH

znak aufObavještavamo sve članove AUFBIH koji su ispunili uslove za dodjelu zvanja fotografa prve klase, kandidat majstora i majstora fotografije da aplikacije za zvanja mogu predati do 30.05.2021. godine, na sljedeću adresu: Asocijacija za umjetničku fotografiju BiH, Šeste bosanske 4, 75000 Tuzla. Detaljna uputstva o potrebnoj dokumentaciji se mogu pročitati na službenoj stranici AUFBIHa : http://www.fotobih.ba/v2/wp-content/uploads/2019/10/Pravilnik-o-zvanjima-2019.pdf.  Za brže pronalaženje kataloških brojeva održanih izložbi pod paronatom AUFBIH, možete pogledati stranicu: http://www.fotobih.ba/?page_id=12 Za brže pronalaženje kataloških brojeva održanih izložbi pod FIAP paronatom, možete pogledati stranicu: https:// www.myfiap.net/patronages

Saznajte više »