ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

Asocijacija za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu AUF BiH)  nastavlja djelovanje i zasniva svoje postojanje na osnovama Udruženja fotografa Bosne i Hercegovine formiranog  13. oktobra 1910. godine te registrovanog kod Zemaljske vlade BiH  pod rednim brojem 201613.
AUF BiH preuzima prava i obaveze Saveza foto i kino amatera BiH formiranog 15. septembra 1947. godine, čiji je pravni sljedbenik.
AUF BiH je interesno udruženje dobrovoljno udruženih građana koji se udružuju u cilju ostvarivanja ličnih i zajedničkih interesa i potreba u oblasti fotografije.
AUF BiH je registrovan kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod rednim brojem : 91/03 od  29.04.2003. g.

UPRAVNI ODBOR
Božanović Ozren, predsjednik
Druge tuzlanske 3, 75000 Tuzla –  Tel. 035 248930  Kućni : 070 203 201  Mob: 061 101 330
E-mail : [email protected]
Dragan Prole, FIAP liaison officer, podpredsjednik
Kosovke djevojke 5, 78000 Banja Luka – Mob: 065 535693
E-mail: [email protected]
Zenir Šuko, koordinator FOTOBiH
71000 Sarajevo, Teheranski trg 9 – Mob: 061173126
E mail : [email protected]
Milorad Kašćelan, koordinator BH kolekcija
(Univerzitetski foto kino klub)Bana Milosavljevića 20 78 000 Banja Luka
Mob : 065 6710 91
E mail : [email protected]
Radoje Elez, rad sa mladima
Crnač 6, 89101 Trebinje, Mob :065 535 366
E mail : [email protected]
UMJETNIČKI SAVJET AUFBiH:
  • Dragan Prole, EFIAP/p, MF AUFBiH, predsjednik
  • Siniša Skenderija, AFIAP, MF AUFBIH
  • Hukić Ahmet, EFIAP, MFAUFBiH
  • Kašćelan Milorad, EFIAP/b, MFAUFBiH