ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

Podaci o aktivnostima klubova i autora za 2017

Obavještenja 2017_resizeObavještavamo sve klubove i foto grupe da je zadnji rok za slanje izvještaja o aktivnostima članova i klubova 10. juli 2018. godine. Obrasci za izvještaje su dostupni na web stranici (orazac br 7 – obrasci vrednovanja klubova i autora) i potrebno ih je dostaviti u elektronskoj formi na e mail : [email protected].


2.Međunarodna izložba fotografije PHOTO PERSPECTIVE 2018.

Plakat - PHOTO PERSPECTIVE 2018_resizePozivamo sve zainteresovane da prisustvuju otvaranje 2. međunarodne izložbe fotografija “Photo Perspective 2018”. Organizator izložbe je Univerzitetski foto kino klub Banja Luka, a otvaranje izložbe je Vijećnici Kulturnog centra Banja Luka u četvrtak, 17. maja 2018. godine u 19,30 časova.

 

Pozivnica za izložbu

 

Plakat izložbe


KONKURS ZA međunarodna FIAP umjetnička zvanja u 2018.godini

LOGO FIAP _resizeAsocijacija za umjetničku fotografiju u BiH obavještava sve članove,koji su ispunili uslove za sticanje nekog od FIAP-ovih zvanja,da pripreme prijavu i kolekciju radova najkasnije do 31. maja 2018. godine.
Kandidat treba da pripremi:
1. Popunjene FIAP obrazace A, B, C
2. Kolekciju izabranih radova na CD-u
3. Jednu fotografiju kandidata formata 2.7×3.4 cm
4. Uplata za FIAP taksu i troškove transfera novca:
– za AFIAP zvanje iznosi 240 KM
– za EFIAP zvanje iznosi 140 KM
Uplata se vrši u KM valuti na žiro račun AUFBiH. AUF Bi H vrši zajedničku uplatu sredstava u FIAP trezor i zajedničko slanje radova i dokumentacije.Za detaljne informacije obratite se na  tel. 065 535 693

Koordinator za saradnju sa FIAP-om – FIAP liaison officer
Dragan Prole , MF AUFBiH , EFIAP/p