ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

Dokumenta za proglašenja najboljih klubova i autora u 2012

U cilju proglašenja najboljih pet autora i pet klubova za tekuću godinu (izložbe održane u periodu 01.01-31.12.2012g.) usvojena su dokumenta na osnovu kojih se vrši prijavljivanje autora i klubova, ali i proglašava najbolja fotografija u tekućoj godini. Proglašenje najboljih i  dodjela priznanja održat će se na Danima fotografije. Rok za dostavljanje podataka je 31. mart 2012. godine na adresu AUFBiH, Šeste bosanske 4, 75000 Tuzla.

Pravilnik o proglašenju najboljih autora i klubova
Obrazac A – vrednovanje rada autora
Obrazac 1 – vrednovanje rada organizacija – aktivnosti
Obrazac 2 – vrednovanje rada organizacija – uspjeh članova na izložbama
Obrazac 3- vrednovanje rada organizacija – vrednovanje organizacija izložbi
Obrazac 4 – vrednovanje rada organizacija – ostale aktivnosti
Svaki autor koji dostavi podatke o osvojenim bodovima na izložbama potrebno je posebno da dostavi i naziv najuspješnije  fotografije i broj bodova koju je ona osvojila na izložbama.


27th FIAP Projected Images Biennial

Obavještavamo  zainteresovane autore da je dostava radova za FIAP – ov 27. Bijenale projektovane slike, koji se ove godine održava u Luxembourgu, do 20. 03. 2013. godine.
Kolekciju AUFBiH na pomenutom Bijenalu predstavljaće 20 kolor fotografija ( jedan autor može biti zastupljen maksimalno sa dva rada ).
Kolekcija mora biti koherentna, kako sa stanovišta inspiracije i koncepcije tako i u pogledu same realizacije i prezentacije.
Kako bi izbor kolekcije bio bolji i kvalitetniji, ostavljamo autorima mogućnost da dostave maksimalno 3 fotografije i to po mogućnosti na sledeće dvije teme:
a) Life                b) Pejzaž
Radovi u kolor tehnici dostavljaju se na CD-u u JPG formatu, rezolucija 72 dpi, duža strana mora biti 2400 pixela, kvalitet 10. Nazivi radova trebaju biti na engleskom jeziku. Mole se autori da ne dostavljaju radove koji su već bili u Kolekcijama AUFBiH na prethodnim Bijenalima.
Svi autori čiji radovi budu izabrani u kolekciju AUFBiH dobiće CD –katalog Bijenala. Troškove kotizacije za Bijenale i troškove slanja radova snosi AUFBiH.
Radovi se dostavljaju na adresu:
Milorad Kašćelan(Univerzitetski foto kino klub)
Bana Milosavljevića 20
78 000 Banja Luka

Koordinator BH kolekcija,
Milorad Kašćelan, MF AUFBiH, EFIAP


Konkurs za izložbu fotografija “FotoBiH 2013”

Obavještavamo sve članove da je otvoren konkurs za izložbu godišnje produkcije bosanskohercegovačke fotografije pod nazivom “FotoBiH 2013” kao i proglašenja najboljeg autora i najbolje fotografije za 2013. Rok za slanje radova u elektronskoj formi je 05. mart 2013. godine. Detaljne informacije date su u propozicijama izložbe.

Propozicije izložbe FoToBiH 2013.pdf

Prijavni obrazac. xls


Izložba “FotoBiH 2012” U Bijeljini

Posljednja izložba ciklusa prezentacije bosanskohercegovačke fotografije “FotoBiH 2012” održat će se u Bijeljini u organizaciji novoformirane članice AUFBiH Asocijacije ARTFOTO Bijeljina. Otvaranje izložbe predviđeno je za utorak 19. februara 2013. godine u 19,00 sati u Umjetničkoj galeriji Bijeljina. Postavku izložbe uradio je Slobodan Krstić, MFAUFBiH, EFIAP.
Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju otvaranju.

Katalog izložbe “FotoBiH Bijeljina 2012”