ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

Članstvo
Članovi Foto saveza BiH – Asocijacije za umjetničku fotografiju BiH svrstavaju se u dvije grupe :
– Članovi udruženih organizacija (foto klubova, foto grupa, foto sekcija i drugih oblika organizovanja)
– Samostalni članovi
Visina članarine :
– za članove foto klubova i foto grupa 30 KM
– samostalni članovi 50 KM
– za penzionere i članove školskih foto sekcija 10 KM
– članska karta dobiva se uz doplatu 12 KM
– članarina se uplaćuje na žiro račun  AUF BiH broj : 1941041066600115 kod ProCredit banka Tuzla
Klubovi su dužni dostaviti spisak članova (formular 1) te kopiju uplatnice. Evidenciju o članovima vodi se u AUFBiH.
Pojedinačna članarina uplaćuje se direktno na račun AUF BiH i za tekuću godinu iznosi 50 KM. Popunjena pristupnica (formular 2) i potvrda o uplati dostavljaju se AUF BiH.
Članovi foto sekcije u osnovnim školama učlanjuju se putem Klubova mladih tehničara.
Informacije i propagandni i drugi materijal članovi kluba dobivaju putem kluba, a pojedinačni članovi na svoje adrese ili e-mail adrese.
Članske karte za članove klubova i foto grupa mogu uraditi i izdavati klubovi.
Pojedinačni članovi članske karte dobivaju putem AUF BiH.
Spisak klubova i foto grupa
Popis članova za 2016.g.
Pristupnica u članstvo
Popis članova za 2018.g.