ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

1 međunarodna izložba FOTOEMOCIJA

Univerzitetski foto kino klub i Foto Art iz Banja Luke organizuju prvu međunarodnu izložbu fotografija pod nazivom FOTOEMOCIJA. Tema je sloboda (dvije sekcije crno bijela i kolor posebno) i fotoemocija. Rok za dostavu radova 19. maj 2012. godine.

Propozicije i prijava izložbe


24th FIAP Colour Print Biennial

Obavještavamo zainteresovane autore da je dostava radova za 24th FIAP Colour Print Biennial, koji se ove godine održava u Nevsehiru (Turska), do 12. 04. 2012. godine.
Kolekciju AUFBiH na pomenutom Bijenalu predstavljat će 10 kolor fotografija ( jedan autor može biti zastupljen maksimalno sa jednim radom).
Kolekcija mora biti koherentna, kako sa stanovišta inspiracije i koncepcije tako i u pogledu same realizacije i prezentacije.
Kako bi izbor kolekcije bio bolji i kvalitetniji, ostavljamo autorima mogućnost da pošalju maksimalno do 3 fotografije koje ne trebaju biti tematski povezane, s obzirom da je tema Bijenala SLOBODNA.
Radovi se dostavljaju na CD-u u JPG formatu, rezolucija 300 dpi, kraća strana mora biti 30cm, kvalitet 12.
Nazivi radova trebaju biti na engleskom jeziku.
Svi autori čiji radovi budu izabrani u kolekciju dobit će štampani katalog Bijenala (21×21)cm.
Troškove kotizacije za Bijenale i troškove printanja i slanja radova snosi AUFBiH.
Radovi se dostavljaju na adresu:
Milorad Kašćelan
(Univerzitetski foto kino klub)
Bana Milosavljevića 20, 78 000 Banja Luka

Koordinator BH kolekcija:
Milorad Kašćelan, KMF AUFBiH, AFIAP


Konkurs za međunarodna zvanja FIAP-a

Asocijacija za umjetničku fotografiju u BiH obavještava sve članove, koji su ispunili uslove za sticanje nekog od FIAP-ovih zvanja, da pripreme prijavu i kolekciju radova najkasnije do 31. marta 2012. godine.

Kandidat treba da pripremi:

1. Popunjene FIAP obrazace A, B, C, D, E i F (mogu se dobiti e mailom ili putem pošte).
2. Kolekciju izabranih radova prema pravilima FIAP-a
3. Jednu fotografiju kandidata formata 2.7 x 3.4 cm
4. Uplata za FIAP taksu i troskove transfera novca i poštarine za slanje radova:
– za AFIAP zvanje iznosi 120 € (protuvrijednost u KM).
– za EFIAP zvanje iznosi   70 € (protuvrijednost u KM).
Novac uplatiti na žiro račun AUFBiH.

AUF BiH vrši zajedničku uplatu sredstava u FIAP trezor i zajedničko slanje radova i dokumentacije. Za sve detaljne informacije obratite se na telefon 065 535 693  koordinatora za saradnju sa FIAP-om – FIAP liaison officer-a Prole  Dragana , KMF AUFBiH , EFIAP ( [email protected] ).


Dokumenta za proglašenja najboljih klubova i autora

U cilju proglašenja najboljih pet autora i pet klubova za tekuću godinu (izložbe održane u periodu 01.01-31.12.2011g.) usvojena su dokumenta na osnovu kojih se vrši prijavljivanje autora i klubova, ali i proglašava najbolja fotografija u tekućoj godini. Proglašava se pet najboljih klubova i najboljih autora, a dodjela priznanja je na Danima fotografije koji se u 2012 godini održavaju u Doboju. Rok za dostavljanje podataka je 31. mart 2012. godine na adresu AUFBiH, Šeste bosanske 4, 75000 Tuzla.

Pravilnik o proglašenju najboljih autora i klubova
Obrazac A – vrednovanje rada autora
Obrazac 1 – vrednovanje rada organizacija – aktivnosti
Obrazac 2 – vrednovanje rada organizacija – uspjeh članova na izložbama
Obrazac 3- vrednovanje rada organizacija – vrednovanje organizacija izložbi
Obrazac 4 – vrednovanje rada organizacija – ostale aktivnosti
Svaki autor koji dostavi podatke o osvojenim bodovima na izložbama potrebno je posebno da dostavi i naziv najuspješnije  fotografije i broj bodova koju je ona osvojila na izložbama.


4 samostalna izložba – Siniša Skenderija


Pozivnica – Izložba fotografija “Staze lica predjeli” u Sarajevu