ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

Foto konkurs “Novi Travnik – Moj grad”

Pravo učešća imaju ljudi iz cijelog svijeta, samo je bitno da imaju fotografije na temu Novi Travnik.

Teme izložbe su:
a) GRAD (tema je slobodna: portreti, life, ulice, ruralna okolina, zanimljivi događaji itd.)
b) Kulturno-historijsko naslijeđe Novog Travnika (pošto iz dana u dan Novi Travnik dobija sve više nacionalni spomenika, mi to moramo da zabilježimo, to najbolje radimo pomoću foto aparata. Što se ne zapiše to se i zaboravi, a šta se zaboravi kao da i nije postojalo)
c) Prirodno-historijsko naslijeđe Novog Travnika (svi znamo da je Grad Mladosti poznat po starom hrastu, Novi Travnik ima par preljepih planina, na kojima rastu preljepe biljke i životinje, tema može da bude i naša Jaglenica i Grlonica, na vama je, izaberite po šest za svaku temu)

“VIDEO KONKURS Novi Travnik – Moj grad”

Pravo učešća imaju ljudi iz cijelog svijeta, samo je bitno da imaju video na temu Novi Travnik.
Cilj ovog takmičenja je da ljudi cijelog svijeta što bolje prestave Novi Travnik nama i cijelom svijetu.
Učesnici takmičenja se pozivaju da dostave video u vezi sa sljedećom temom:
Novi Travnik – Moj grad (kratki dokumentarni film ili turistička razglednica Novog Travnika)
Pravilo učešća je jedostavno: Napravite video, u trajanju od 5 min. do 30 min., na bosanskom jeziku (ili subtitlom na bosanskom jeziku) i snimite ih na CD ili DVD, sa oznakom “Novi Travnik – Moj grad “. Podržavamo kreativnost i dobar smisao za humor. Prijavite vaš video tako što ćete ga snimiti na CD ili DVD i pupuniti prijavnicu Video konkurs Novi Travnik – Moj grad. Prijavnicu slati elektronski na CD-u i printano u koverti sa CD-om

Propozicije
Prijava foto

Prijava video


< < Nazad na početnu stranicu