ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

ID broj Naziv izložbe Rang
17 SIF 2003 “I san i java” – Faruk Ibrahimović, BKC Tuzla SIF
16 SIF 2003 “I san i java” – Faruk Ibrahimović, Galerija “Novi hram”,  Sarajevo SIF
15 SIF 2003 “Fotografije” , Jašarevic Murat, Galerija Muzeja grada Zenica, oktobar 2003.g. SIF
14 IF 2004 Izložba fotografija “DESET 03” , Opština Stari grad Sarajevo, februar 2004.g. II
13 SIF 2004 “Uspomene  pejzaži” Nada Mukić, Tuzla, juli 2004.g. SIF
12 SIF 2003 “Fotografije” – Jašarevic Murat, Srebrenik, august 2003.g. SIF
11 SIF 2003 “Fotografije” – Risto Miličević, Tešanj, juni 2003.g. SIF
10 IF 2003 Izložba fotografija mladih autora – “Fotografija mladih 2003”, Mostar, april 2003.g. IV
09 IF 2003 Izložba bosanskohercegovačke fotografije “Foto BiH 2002”, Kladanj, juni 2003.g. I
08 IF 2003 Izložba bosanskohercegovačke fotografije “Foto BiH 2002”, Travnik, april 2003.g I
07 IF 2003 Izložba bosanskohercegovačke fotografije – “Foto BiH 2002”, Zenica, februar 2003.g. I
06 IF 2003 Izložba bosanskohercegovačke fotografije “Foto BiH 2002”, Gradačac, januar 2003.g. I