ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

ID broj Naziv izložbe Rang
142 IF 2010 Izložba fotografija Foto safari “Prozor Rama 2010” , Dom kulture Prozor Rama, januar 2011.g. I
141 IF 2010 Izložba fotografija FOTOBiH 2010 – Teatar kabare Tuzla-decembar 2010. – Foto klub Tuzla I
140 IF 2010 Osma klupska izložba fotografija Foto kluba FOT Travnik – galerija Terra Travnik , novembar 2010. III
139 IF 2010 Prva klupska izložba fotografija Foto kluba Doboj, Centar za kulturu Doboj, novembar 2010. III
138 IF 2010 Izložba fotografija “Foto safari Travnik 2010” – FK Foto Travnik – Zavičajni muzej Travnik novembar 2010. I
137 IF 2010 Izložba fotogarfija FOTOBiH 2010 – Dom kulture Prozor – Rama – Udruženje umjetnika WorkArt – novembar 2010. I
136 SIF 2010 Samostalna izložba fotografija – Ahmet Hukić “Ptice” _ Foto klub Tuzla, Centar za kulturu Mostar, novembar 2010. SIF
135 IF 2010 Izložba fotografija FOTOBiH 2010 – Zavičajni muzej Travnik – Foto klub FOT Travnik –  septembar 2010. I
134 IF 2010 Izložba fotografija FOTOBiH 2010 -Galerija Peyo Prnjavor – Foto grupa SMENA ( Prnjavor  –  oktobar 2010. I
133 IF 2010 Klupska izložba fotografija Foto kluba FOT Travnik – Stari grad Travnik – septembar 2010. I
132 IF 2010 Klupska izložba fotografija Foto kluba FOT Travnik – izložba postavljena na City light panoima u gradu – septembar 2010. III
131 IF 2010 Izložba fotografija FoToBiH 2010 – Zenica, septembar 2010, Muzej grada Zenica- Foto grupa ART 7 Zenica I
130 IF 2010 Izložba fotografija FOTOBiH 2010 – Trebinje , juli 2010- Foto kino klub Trebinje I
129 IF 2010 Foto klub Tuzla – Fotografija mladih 2010- izložba fotografija učenika osnovnih i srednjih škola IV
128 IF 2010 “Fokus” – izložba fotografija Foto kluba Trebinje, juni 2010 godine III
127 SIF 2010 Samostalna izložba fotografija Irene Hujdur – Foto klub Tuzla, Teatar Kabare Tuzla, maj 2010. SIF
126 IF 2010 Druga međunarodna izložba Prozor Rama 2010 – decembar 2010 Međunarodna
125 SIF 2010 Foto klub Tuzla – Izložba fotografija Nade Dobnik na temu vrata – Agora centar Tuzla- maj 2010. SIF
124 IF 2010 Foto klub FOT Travnik – Prvi salon dokumentarne i umjetničke fotografije pasa – maj 2010 II
123 IF 2010 UFKK Banja Luka – 18. izložba dijapozitiva i 4. međunarodni Salon fotografije – novembar 2010 Međunarodna
122 IF 2010 Samostalna izložba “Planet koji nas voli” – Skenderija Siniša, Novi Travnik SIF
120 IF 2010 Izložba fotografija Žena fotografa BiH ONEBIH, Tuzla, februar 2010. I
119 IF 2010 Samostalna izložba Hukić Ahmet Mostar, kuća Ćorovića februar 2010 SIF
118 IF 2010 Klupska izložba fotografija FKK Trebinje, mart 2010 IV
117 IF 2010 Izložba fotografija “Foto safari Prozor Rama 2009” – Dom kulture Prozor, februar 2010 III
116 SIF 2010 Samostalna izložba fotografija Nada Mukić Tuzla januar 2010 SIF