ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

Kandidat majstora fotografije AUFBiH

Alija Akšamija, Višegrad Alija Kamber, Tuzla Ajbar Mujanović, Travnik
Denis Markić, Mostar Dragan Milovanović, Zenica Duško Vričko, Sarajevo
Erol Čolaković, Sarajevo Ibrahim Kljun, Višegrad Imrana Kapetanović, Sarajevo
Ivan Terzić, Sarajevo Kemal Hadžić, Sarajevo Milorad Jojić, Sarajevo
Milutin Stojčević, Sarajevo Miodrag Radovanović, Sarajevo Milan Vuković, Sarajevo
Ozren Božanović, Sarajevo Radivoj Sužnjević, Maglaj Rikard Larma, Sarajevo
Robert Andrejaš, Tuzla Slobodan Krstanović, Sarajevo Tošo Mitaševski, Sarajevo
Elez Radoje, Trebinje Samir Zahirović, Tuzla