ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

Odluka Umjetničkog savjeta o dodijeli zvanja

Umjetnički savjet Asocijacije za umjetničku fotografiju u BiH  na sjednici održanoj 19. juna 2010. godine u Zenici, razmatrao je prispjele zahtjeve za dodjelu zvanja, a prema Statutu AUF BiH, te Pravilniku o dodijeli zvanja i Pravilniku o učešću na izložbama i donio sljedeću

ODLUKU

Dodijeljuje se zvanje majstora fotografije AUFBiH :
Kapetanović Ameru iz Sarajeva

Dodijeljuje se zvanje kandidat majstora fotografije AUFBiH sljedećim kandidatima :
Hukić Ahmedu, iz Tuzle
Kamber Aliji iz Tuzle,

Dodijeljuje se zvanje fotograf I klase AUFBiH sljedećim kandidatima :
Bahtić Sead,  Travnik
Elez Radoje, Trebinje
Jelić Željko, Prnjavor
Ličanin Slobodan, Travnik
Mujanović Lucija, Travnik
Pejaković Branko, Prnjavor
Selaković Dejan, Banja Luka
Vukasović Slavenko, Trebinje

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te imanovani stiču pravo da uz svoje ime i prezime stave i naziv zvanja. Uručivanje plaketa i diploma izvršit će se na prigodnoj svečanosti.

Predsjednik Umjetničkog savjeta :

Jašarević Murat, MF AUFBiH, AFIAP,s.r.


< < Nazad na početnu stranicu