ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

Obavještenje za foto klubove i foto grupe

Obaviještenje za Foto klubove Travnik, Tuzla, Trebinje, UFKK Banja Luka, Valter Sarajevo, Foto grupe – Smena 8 Prnjavor, F4 Mostar, Art 7 Zenica i F7 Sarajevo.
Ministarstvo civilnih poslova odobrilo je određena sredstva za saradnju AUF BiH sa FIAP-om. U okviru programa saradnje predviđena su i učešća na izložbama. U tom cilju  obavještavaju se gore organizacije da mogu učestvovati  na Svjetskom kupu foto organizacija koji se održava svake godine u Parizu. Propozicije kupa date su u prilogu.
Kotizaciju i poštarinu snosi AUF BiH. Radove u elektronskoj formi a prema propozicijama treba dostaviti na adresu AUFBiH do 20. septembra 2010. godine.
Propozicije – 5th FIAP CLUBS’ WORLD CUP


< < Nazad na početnu stranicu