ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

učlanjivanje za 2016. godinu

Obavještavamo sve zainteresovane fotografe i članove AUF BiH da je započeo ciklus učlanjivanja u AUF BiH za 2016. godinu. Cijena godišnje članarine je 30 KM, 10 KM za penzionere i članove do 21 godine starosti koji su članovi kluba ili foto grupe. Uplata se vrši organizovano putem klubova i foto grupa ili pojedinačno. Uplate se vrše na žiro račun broj 1941041066600115 kod Pro Credit banka Filijala Tuzla.  Članarina važi od dana učlanjivanja godinu dana. Svaki član dužan je dostaviti pojedinačno ili putem kluba podatke i to ime i prezime, adresu, telefon, e- mail obzirom da će se voditi evidencija o članstvu na web sajtu. (podatke poslati na e mail [email protected]). Posebno molimo članove koji se pojedinačno učlanjuju da dostave e mailom svoje podatke jer banke ove podatke bez obzira što su ispisani na uplatnici ne dostavljaju na izvodu. Cijena izrade članske karte je 12 KM sa poštarinom i uplaćuje se na žiro račun AUFBiH.


< < Nazad na početnu stranicu