ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

In memoriam – Branko Pejaković Peyo

Branko Pejakovic PeyoObavještavamo sve naše članove da je iz našeg fotografskog svijeta otišao još jedan izuzetan stvaralac i kreativac, umjetnik fotografije Branko Pejaković Peyo. Branko Pejaković Peyo, rođen 15.03.1951 godine u mjestu Liplje, Kotor Varoš. Po zanimanju inženjer, a po opredjeljenju raznovrsni stvaralac,  likovni kreativac i fotograf, koji se više decenija  bavio likovnom umjetnošću – slikarstvom, crtežom i karikaturom, a napisao veliki broj aforizama koji su mu objavljivani u časopisima.  Fotografijom se počeo baviti daleke 1967. godine snimajući sa foto aparatom “Smena 8” što će 2008. rezultovati osnivanjem foto grupe “SMENA 8” u Prnjavoru. U prvim godinama bavljenja fotografijom izlagao je skromno i sporadično, da bi od 2010. godine počeo njegov ciklus ozbiljnog bavljenja fotografijom kad izlaže na domaćin i stranim salonima fotografije. Učestvovao je na više stotina izložbi kod nas i u inostranstvu, u preko 50 zemalja svijeta,  te dobio na desetine nagrada i priznanja. Tokom godina stvaralaštava u fotografiji Pejaković je razvio vlastiti pogled i pravac, nastao iz duge i kvalitetne prakse kao svjedočenje o autoru koji je svijet oko sebe vidio na sebi svojstven način, često koketirajući između realnog i apstraktnog. On je učinio nama svakodnevnim posmatračima vidljivim jedan novi svijet makro fotografije, portreta,  ali i pejzaža  u kojem je postigao nivo unikatnog prikaza predjela njegovog bliskog okruženja. Nosilac je najviših zvanja u umjetničkoj fotografiji – majstor fotografije AUFBiH i EFIAP. Bio je član UFKK Banja Luka. Iz naših života nestao je tiho, noseći se sa dugotrajnom bolešću ponosno i dostojanstveno, ne opterećujući nikoga. Iza njega ostala je praznina, kreativna i ljudska, ostao je “trag u vremenu”, teško nadoknadiv. Zbogom majstore.

 


< < Nazad na početnu stranicu