ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

OBAVJEŠTENJE O UČLANJIVANJU U AUFBiH ZA 2018. GODINU

Obavještenja 2017_resizeObavještavamo sve zainteresovane fotografe i članove AUF BiH da je započeo ciklus učlanjivanja u AUF BiH za 2018. godinu.Cijena godišnje članarine je 30 KM, 10 KM za penzionere i članove do 21 godine starosti koji su članovi kluba ili foto grupe. Članarina za pojedince koji nisu članovi foto kluba ili grupe je 50 KM. Uplata se vrši organizovano putem klubova i foto grupa ili pojedinačno. Uplate se vrše na žiro račun broj 1941041066600115 kod Pro Credit banka Filijala Tuzla.  Članarina važi od dana učlanjivanja godinu dana.Svaki član dužan je dostaviti pojedinačno ili putem kluba podatke i to ime i prezime, adresu, telefon, e-mail obzirom da će se voditi evidencija o članstvu na web sajtu. (podatke poslati na e mail – [email protected]). Obzirom da je i za prošlu godinu došao određen broj nepotpunih podataka to će spiskovi biti dostavljeni predsjednicima klubova na ažuriranje. Posebno molimo članove koji se pojedinačno učlanjuju da dostave e mailom svoje podatke jer banke ove podatke bez obzira što su ispisani na uplatnici ne dostavljaju na izvodu. Član može dobiti člansku kartu koja se izdaje za tekuću godinu. Cijena članske karte je 6 KM sa i uplaćuje se na žiro račun AUFBiH.  Članska karta za 2018. godinu je ujedno i PRESS karta.

 


< < Nazad na početnu stranicu