ASOCIJACIJA ZA UMJETNIČKU FOTOGRAFIJU BOSNE I HERCEGOVINE

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УМЈЕТНИЧКУ ФОТОГРАФИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

BOSNIA HERCEGOVINA FÉDÉRATION DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

OSNOVANA 1910 * ESTABLISHED 1910

KONKURS ZA MEĐUNARODNA FIAP ZVANJA U 2024. GODINI

Asocijacija za umjetničku fotografiju u BiH obavještava sve članove, koji su ispunili uslove za sticanje nekog od FIAP zvanja, da pripreme prijavu i kolekciju radova najkasnije do 30. juna 2024. godine.
Svi kandidati za zvanja moraju prvo da se registruju na platformi: https://www.myfiap.net/user/register/fp i tu će dobiti lični FP broj koji je neophodno navesti u formularu kao i broj FIAP kartice.
Kandidati koji konkurišu za prvo zvanje AFIAP i nemaju karticu, bez koje nije moguća prijava, nakon registracije mogu naručiti FIAP karticu preko iste platforme i izvršiti uplatu preko PayPal-a.
Formular za FIAP zvanja možete preuzeti na : http://www.fotobih.ba/v2/?page_id=365
Nakon prijave kandidat treba da pripremi:
1. Popunjene FIAP obrazace
2. Kolekciju izabranih radova
3. Ličnu fotografiju u digitalnoj formi (jpg, 600×800 pixela)
4. Dokaz o uplati za FIAP taksu i troškove transfera novca
– za AFIAP, EFIAP, EFIAP stepene iznos je 180 KM
Uplata se vrši u KM valuti na žiro račun AUFBiH 1941041066600115 kod ProCredit banka Tuzla.
AUF BiH vrši zajedničku uplatu sredstava u FIAP trezor i zajedničko slanje radova i dokumentacije.
Za detaljne informacije obratite se na tel. 065 535 693

Koordinator za saradnju sa FIAP-om – FIAP liaison officer
Dragan Prole , MF AUFBiH , EFIAP/d2


< < Nazad na početnu stranicu